Skip to content

Kotwiczenie

Kotwice GTB

Kotwice GTB

Kotwy GTB stosowane są w dnie jako kotwa do fugowania. Montaż odbywa się techniką wiercenia w obudowie. Tymczasowa rura wiertnicza jest wkładana na ostateczną głębokość i jest przepłukiwana. Pręt kotwiący jest opróżniany w rurze wiertniczej, po czym, przy jednoczesnym wstrzyknięciu zaczynu cementowego, ponownie wciągane są rury wiertnicze.

error: Alert: Content is protected !!