Skip to content

Dostawa grodzic walcowanych na gorąco dla projektu
w Halle, Belgia.

Dostawa grodzic walcowanych na gorąco dla projektu w Halle, Belgia.

Intra BV zapewniła dostawę walcowanych na gorąco grodzic dla grodzy na rzece Liede. Grodza ta była potrzebna do ułożenia kamieni schodowych dla jednego z nowych tarasów w Halle. 

Intra BV była w stanie szybko dostarczyć te grodzice, ponieważ dostarczyliśmy je bezpośrednio z magazynu. Nasze zapasy są rozmieszczone w kilku miejscach w Europie, co oznacza, że nasze czasy dostaw są bardzo krótkie. Dodatkowo, wszystkie nasze gorącowalcowane grodzice są dostarczane zgodnie z normami NEN 10248-1 i NEN 10248-2 oraz ze specyfikacjami: „S240GP, S270GP, S355GP, S430GP” zgodnie z NEN 10204 oraz z certyfikatem fabrycznym 3.1 lub 3.2.

Intra BV chętnie służy radą.

Type

Length

Steel grade

Total

ESZ17-700

10,05 m

S430

10

ESZ17-700

8,50m

S430

17

ESZ17-700

4,50 m

S430

4

 

Zalety

error: Alert: Content is protected !!