Skip to content

Grodzice stalowe gorącowalcowane
dla Piet Kranenbergpad Amsterdam

Grodzice stalowe gorącowalcowane dla Piet Kranenbergpad Amsterdam

Do tego projektu dostarczyliśmy 200 ton ESZ18-700 o długości 4,50-6,70 mtr. z jakością stali S355GP.

Ponieważ grodzice walcowane na gorąco musiały być instalowane na ograniczonej wysokości roboczej, grodzice oznaczono kombinacją kolorów i liter z cyframi. Następnie pocięto na kawałki i przygotowano krawędzie zgrzewów. W ten sposób grodzice idealnie do siebie pasują na placu budowy. Łącznie 436 grodzic, 474 przygotowań krawędzi spawów i 910 cięć piłą.

error: Alert: Content is protected !!