Skip to content

Pale szczelne IBO®, belki HEB i oczepy do pali
osłonowe dla przebudowy w Dortmundzie

Pale szczelne IBO®, belki HEB i oczepy do pali szczelnych dla przebudowy w Dortmundzie

Podczas nalotów bombowych w czasie II wojny światowej przez ten teren spuszczano wagony kolejowe pełne ropy naftowej. Na skażonym terenie znajduje się ten zbiornik z grodzic. 

W celu usunięcia zanieczyszczeń zainstalowano konstrukcję z grodzic z betonową podłogą, tworząc w ten sposób nieckę. W grodzicach znajduje się 10.000 otworów, a niecka wypełniona jest specjalnym żwirem, dzięki czemu olej może przepływać przez otwory i pozostawać na miejscu w żwirze. Później olej będzie usuwany poprzez odpompowanie i odświeżenie żwiru. Na ten projekt dostarczyliśmy łącznie 190 ton.

Type

Length

Steel grade

IBO® 1383-10

5,00-6,00 mtr.

S355

HEB200

1,15-9,00 mtr.

S235

Cover profile

6,00 mtr

50 x 370 x 50 x 8

 
error: Alert: Content is protected !!