Skip to content

Płyty drogowe, grodzice i nasz unikalny
opatentowany system stężeń dla tego projektu w Brunsbüttel, Niemcy

Płyty drogowe, grodzice i nasz unikalny opatentowany system stężeń dla tego projektu w Brunsbüttel, Niemcy

Dowodem na to, że Intra jest kompleksowym dostawcą materiałów stalowych, jest ten projekt w Brunsbüttel w Niemczech. Na potrzeby tego projektu dostarczyliśmy płyty drogowe, grodzice i nasz unikalny opatentowany system stężeń.

Płyty drogowe

Dostarczyliśmy naszemu klientowi stalowe i kompozytowe płyty drogowe o łącznej powierzchni około 44 535 m2. Aby spełnić życzenia naszego klienta, dostarczaliśmy te płyty drogowe w różnych fazach przez ponad 8 tygodni, w których każda faza miała własną ilość obliczonych potrzebnych płyt drogowych, biorąc pod uwagę postęp projektu.

Grodzice

Dla łącznie 6 wykopów budowlanych dostarczyliśmy różne rodzaje grodzic walcowanych na gorąco do wynajęcia w łącznej ilości około 920 ton. Wynajmując nasze grodzice, zamiast je kupować, nasz klient był w stanie zaoszczędzić sporo pieniędzy na budżecie projektu ze względu na krótki czas realizacji. Grodzice zostały dostarczone z minimalnym gatunkiem stali S270GP i miały różne długości, od 11,75 m do maksymalnej długości 16 m.

System stężeń

W przypadku wykopów budowlanych nasz system stężeń był potrzebny w różnych układach, dlatego dostarczyliśmy do każdego indywidualnego wykopu budowlanego niestandardowy projekt i obliczenia naszego unikalnego opatentowanego systemu stężeń. Dzięki zastosowaniu naszych stężeń B400 i B500 wraz z rozpórkami S1000 i S2000, podzielonych na różne wykopy budowlane, byliśmy w stanie stworzyć bezpieczne środowisko pracy.

error: Alert: Content is protected !!