Skip to content

Przejście podziemne De Maten Assen
z grodzicami walcowanymi na gorąco

Przejście podziemne De Maten Assen z grodzicami walcowanymi na gorąco

Ten projekt był pracą weekendową, w ramach której do grodzic walcowanych na gorąco dostarczano stal o jakości S355GP. Dostarczono różne rodzaje i długości łącznie 125 ton stali, a mianowicie:

Sekcja

Długość

ESZ18-700

12,00-14,00 mtr.

ESZ26-700

13,50-14,00 mtr.

ZZ14-770

7,50-8,00 mtr.

LV20

7,50-11,80 mtr.

E20

9,00 mtr.

LV22

4,00 mtr.

Profile narożne zostały spawane jako prefabrykowane do grodzic w porozumieniu z klientem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co możemy dla Ciebie zrobić? Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych specjalistów.

Polegaj na nas, Intra BV

error: Alert: Content is protected !!