Skip to content

Przejście podziemne Vlaardingen
z grodzicami walcowanymi na gorąco

Przejście podziemne Vlaardingen z grodzicami walcowanymi na gorąco

Na potrzeby tego projektu w Vlaardingen dostarczyliśmy łącznie 460 ton walcowanych na gorąco grodzic. Wszystkie grodzice miały gatunek stali S355GP i były połączeniem nowych i używanych grodzic walcowanych na gorąco. W AZ48-580 zastosowano grodzice.

Type

Length

ESZ18-630

14,00-18,00 mtr.

ESZ26-700

2,50-24,25 mtr.

AZ48-580

21,25-25,00 mtr.

error: Alert: Content is protected !!